ضرورت حمایت از خانواده های زندانیانضرورت حمایت از خانواده های زندانیان

در بسیاری از موارد خانواده زندانیان در ارتکاب جرم هیچ همکاری با فرد بزهکار نداشته اما آسیبی جدی می‌بینند و در ردیف اولین قربانیان جرم هستند، بنا بر تاکید رییس قوه قضاییه بحث توجه به خانواده زندانیان از اهمیت فوق العاده‌ای ‌برخوردار است‌، تنها محافظت و مراقبت از زندانیان اهمیت ندارد، بلکه باید به خانواده زندانیان نیز توجه داشت و مراقبت کرد که مبادا آنها نیز گرفتار چرخه جرم شوند.

در غیاب مرد و زندانی شدن او همسر سرپرستی خانواده را بدوش می‌کشد. همسران این افراد با مشکلات متعددی از قیبل تربیت فرزندان تا هزینه‌های مادی زندگی روبرو هستند. انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان در بسیاری از موارد از این خانواده‌ها حمایت می‌کنند. باید چنین حمایت‌هایی از طرف سازمان ها و نهادهای دیگر رو به رشد باشد.
در صورت عدم حمایت از این خانواده‌ها شاهد رشد چشمگیر طلاق همسران زندانیان، ناهنجاری‌های اجتماعی و روانی، ترک تحصیل فرزندان، گرایش اعضای خانواده به مشاغل کاذب و تکدی گری خواهیم بود و باید این زنگ خطر را به صدا درآورد که در آینده شاهد ورود تعداد قابل توجهی از اعضای خانواده زندانیان به چرخه جرم باشیم، ناگفته نماند تلاش‌هایی که در زمینه حمایت از زندانیان و خانواده آنها صورت گرفته اما کافی نبوده است .

 

شماره حساب
کمک به خانواده های زندانیان


شماره کارت بانک مهر ایران :          3645 0474 7370 6063
شماره کارت بانک ملی :                4634 9904 9975 6037
شماره حساب بانک ملی :                      0105924719000
 

 

تماس با ما
آدرس : تبریز ـ جاده ائل گلی ـ فلکه خیام ـ 35 متری سینا ـ اول کوی مخابرات پلاک  22  
تلفن روابط عمومی :  0413 382 62 53
تلفن مدیر اداری :      0413 382 63 70

تلفنخانه : 0413 382 63 24                   
مددکاری :0413 382 62 38                  
فکس :0413 382 63 61