تفاهم نامه همکاری انجمن با مرکز درمانی بیمارستان رازی


عقد تفاهم نامه همکاری قی ما بین انجمن حمایت زندانیان تبریز با مرکز درمانی بیمارستان رازی برای معالجه و درمان خانواده های مددجویان

 با استعانت از خداوند متعال، به منظور ایجاد و توسعه زمینه های همکاری مشترک با بهره مندی از ظرفیت های موجود و افزایش تعاملات دو جانبه با هدف اتخاذ تدابیر، انجام اقدامات مؤثر و کارآمد در راستای خدمات آموزشی، مشاوره ای و درمانی  تفاهم نامه بین انجمن حمایت از زندانیان تبریز و بیمارستان رازی منعقد گردید  که موضوع تفاهم نامه همکاری در خصوص آموزش، مشاوره و خدمات درمانی رواشناسی و روانپزشکی در شاخه های مختلف برای خانواده های زندانیان و ایجاد شرایط لازم برای شرکت خانواده های زندانیان در برنامه های آموزشی و مشاوره ای. ارائه خدمات رایگان موردی در زمینه های خدمات درمانی و مشاوه های روان شناسی، روانپزشکی، گفتاردرمانی، بستری. ارائه خدمات درمانی و. بستری به خانواده های تحت پوشش انجمن در زمینه اعتیاد.می باشد .

شماره حساب
کمک به خانواده های زندانیان


شماره کارت بانک مهر ایران :          3645 0474 7370 6063
شماره کارت بانک ملی :                4634 9904 9975 6037
شماره حساب بانک ملی :                      0105924719000
 

 

تماس با ما
آدرس : تبریز ـ جاده ائل گلی ـ فلکه خیام ـ 35 متری سینا ـ اول کوی مخابرات پلاک  22  
تلفن روابط عمومی :  0413 382 62 53
تلفن مدیر اداری :      0413 382 63 70

تلفنخانه : 0413 382 63 24                   
مددکاری :0413 382 62 38                  
فکس :0413 382 63 61