سوگواری واکنشهایی روانی،جسمی،عاطفی،شناختی و رفتاری استسوگواری واکنشهایی روانی،جسمی،عاطفی،شناختی و رفتاری است

سوگواری واکنشهایی روانی،جسمی،عاطفی،شناختی و رفتاری است که در اثر فقدان کسی یا چیزی که برای شخص سوگوار بسیار مهم و عزیز بوده، بروز می کند. شدت و نوع و حالتهای #سوگواری با توجه به تفاوتهای فردی و فرهنگ و منطقه جغرافیایی و شرایط اجتماعی متفاوت است. طبیعی ترین زمان برای خروج شخص داغدیده از این حالت ۴ تا ۶ ماه است اما ممکن است در حالت عادی این مدت زمان کوتاهتر یا بلندتر باشد. در روزهای سوگواری اطرافیان شخص برای#تسلی_خاطر #بازماندگان در مراسم شرکت می کنند و هر کدام با توجه به میزان شناخت و رابطه و توانایی خود سعی در آرام کردن شخص داغدیده دارند. هر چند هدف کمک به #سوگوار است اما در این بین گاهی بدلیل رفتارها و سخنان نامناسب نه تنها کمکی انجام نمیشود بلکه بر شدت #داغدیدگینیز افزوده میشود. سوگواران یک خانواده با توجه به رابطه ای که با فرد متوفی دارند هر کدام درجات متفاوتی از داغدیدگی را تجربه می کنند. بنابراین رعایت نکاتی چند هنگام کمک به این افراد لازم و ضروری است: 
۱. سوگوار احساس می کند بدترین شرایط را نسبت به دیگران تحمل می کند در این لحظات گفتن خاطرات داغداری خود و مقایسه شرایط خود با او نه تنها هیچ کمکی نمی کند بلکه بر خشم درونی و ناراحتی او می افزاید. 
۲. هر کدام از افراد داغدیده روزهای نخست، شرایط سختی را سپری می کنند و هیچکدام توان کافی برای حمایت از دیگر افراد خانواده را ندارند. بنابراین سفارش حمایت از دیگر اعضا او را در سردرگمی دردناکی قرار میدهد.
۳. شرکت در مراسم، احوالپرسی و اظهار همدردی با داغدیده از طریق تماسهای تلفتی و پیامک و ... موجب آرامش او خواهد شد و به او اطمینان خواهد داد که هنوز تنها نبوده و دوستان و آشنایان به یاد او بوده و نگرانش هستند. 
۴. اجازه بدهید سوگوار به شیوه خودش گریه کرده و#عزاداری کند. دعوت به سکوت و جلوگیری از عزاداری دوره ماتم زدگی را افزایش خواهد داد.
۵. هنگام حضور در کنار سوگوار از نحوه و علت فوت و حادثه سوال نکنید و از برنامه هایی که برای آینده دارد نپرسید. اجازه بدهید سوگوار هر زمانی که خودش خواست در مورد حادثه و فقدان صحبت کند.
۶. تجربیات سوگواری شما و دیگران.فقط متناسب شرایط شما و انها بود. هیچگاه آن را برای فرد داغدیده پیشنهاد نکنید.
۷. همانطور که تنهایی و سوگواری بلند مدت برای#داغدیده مناسب نیست. حضور مداوم در جمع نیز برای او مناسب نخواهد بود. به خلوتهای گاه و بیگاه او احترام بگذاریم.
۸. در مورد تصمیمات آتی افراد دیگر داغدارِ خانواده از فرد سوگوار سوال نکنید. به حریم خصوصی خانواده احترام بگذارید.
سوگواری واکنشهایی روانی،جسمی،عاطفی،شناختی : به قلم خانم الهام زاد صادق مددکار و دانشجوی دکترای اجنماعی

 

شماره حساب
کمک به آزادی مددجویان
0105924719000 بانک ملی سیبا

6037997599044634  شماره کارت

تماس با ما
آدرس: تبریز،جاده ائل گلی،فلکه خیام،35 متری سینا،اول کوی مخابرات پ 22  ، انجمن حمایت از زندانیان
تلفن: (41)3 3826324
مددکاری: (41)3 3826238
فکس: (41)3 3826361