عقد تفاهم نامه همکاری با خیر گرامی خانم دکتر رویا باقر نژادعقد تفاهم نامه همکاری با خیر گرامی خانم دکتر رویا باقر نژاد متخصص قلب و عروق


شماره حساب
کمک به آزادی مددجویان
0105924719000 بانک ملی سیبا

6037997599044634  شماره کارت

تماس با ما
آدرس: تبریز،جاده ائل گلی،فلکه خیام،35 متری سینا،اول کوی مخابرات پ 22  ، انجمن حمایت از زندانیان
تلفن: (41)3 3826324
مددکاری: (41)3 3826238
فکس: (41)3 3826361