عقد تفـاهم نامه انجمن با فرهنگسراهای شهـرداری تبریزعقد تفـاهم نامه انجمن با فرهنگسراهای شهـرداری تبریز

با هدف : مهـارت آمـوزی و کـار آفرینی و استفـاده از کارگاه ها و کلاس ها در 110 رشته های مختلف 

 

شماره حساب
کمک به آزادی مددجویان
0105924719000 بانک ملی سیبا

6037997599044634  شماره کارت

تماس با ما
آدرس: تبریز،جاده ائل گلی،فلکه خیام،35 متری سینا،اول کوی مخابرات پ 22  ، انجمن حمایت از زندانیان
تلفن: (41)3 3826324
مددکاری: (41)3 3826238
فکس: (41)3 3826361