عقد تفاهم نامه انجمن با مدیریت محترم ائل گلیعقد تفاهم نامه انجمن با مدیریت محترم  ائل گلی جناب آقای دکنر علیرضا حسن زاده با هدف : استفاده رایگـان خانواده ها از امکـانات تفریحـی

 

 

شماره حساب
کمک به آزادی مددجویان
0105924719000 بانک ملی سیبا

6037997599044634  شماره کارت

تماس با ما
آدرس: تبریز،جاده ائل گلی،فلکه خیام،35 متری سینا،اول کوی مخابرات پ 22  ، انجمن حمایت از زندانیان
تلفن: (41)3 3826324
مددکاری: (41)3 3826238
فکس: (41)3 3826361