بازدید قائم مقام انجمن به همراه خبرگزاری نصر نیوز از خانواده های مددجوبازدید قائم مقام انجمن به همراه خبرگزاری نصر نیوز از خانواده های مددجو

 

شماره حساب
کمک به آزادی مددجویان
0105924719000 بانک ملی سیبا

6037997599044634  شماره کارت

تماس با ما
آدرس: تبریز،جاده ائل گلی،فلکه خیام،35 متری سینا،اول کوی مخابرات پ 22  ، انجمن حمایت از زندانیان
تلفن: (41)3 3826324
مددکاری: (41)3 3826238
فکس: (41)3 3826361