بازدید هنرمندان و فعالان رسانه از مرکز ماده 16 استان


نصرتی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان تبریز و رئیس هیئت مدیره مرکز درمان ، نگهداری و کاهش آسیب های اجتماعی ماده 16 استان گفت: میزان کمک‌های انجمن به خانواده‌های زندانیان این شهرستان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ برابر افزایش یافت.